Pk, Se, Sv 12:00 - 18:00
Kantora iela 22a, Rīga
 • Latviešu valoda
 • English
 • Русский

Piesaki ekskursiju zvanot  | +371 26 414 162

Privātuma politika

Biedrība “Retro auto muzejs”, reģ. Nr. 40008169205, juridiskā adrese: Kantora iela 22A, Rīga, LV-1002 (turpmāk tekstā – “Biedrība”) šo mājas lapu izveidojusi nolūkā plašākai sabiedrībai darīt zināmu par tās aktivitātēm un uzturētā muzeja aktualitātēm.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir izskaidrot, kādam nolūkam Biedrība iegūst personas datus, to ievākšanas un apstrādes apjomu, aizsardzību, datu apstrādes termiņus un datu subjekta tiesības datu iegūšanas laikā un to apstrādē.

Biedrības Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Biedrība, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziska persona esat snieguši personas datus: elektroniski, papīra formātā vai kādā citā veidā.

Apstrādājot personas datus, Biedrība ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, no kuriem datu apstrādes jautājumos būtiskākie ir Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likums.

Visas tiesības (t.sk., īpašumtiesības, autortiesības) uz tīmekļa vietni pieder Biedrībai. Datu subjekts (persona, kas apmeklē Biedrības izveidoto tīmekļa vietni jeb mājas lapu) apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

Uzsākot tīmekļa vietnes lietošanu, datu subjekts apliecina, ka ir iepazinies ar Privātuma politiku.

Gadījumā, ja datu subjekts nepiekrīt tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu vai Privātuma politikas nosacījumiem, bet turpina lietot tīmekļa vietni, tiek uzskatīts, ka datu subjekts piekrita Privātuma politikā minētajai personas datu apstrādei.

Personas datu pārzinis ir Biedrība. Jautājumos par personas datu apstrādi ar Biedrību var sazināties pa e-pastu: karlisorleans@gmail.com, rakstot uz Biedrības juridisko adresi vai sazinoties telefoniski (29393327).

Personas datu iegūšana

Biedrība apstrādā no datu subjekta, publiski pieejamās informācijas, internetbankām, saņemtos personas datus. Personas datu kategorijas, ko Biedrība apstrādā ir galvenokārt atkarīgas no paša datu subjektu veiktajām aktivitātēm.

Apstrādātie personas dati un datu apstrādes mērķis

Biedrība apstrādā personas datus, lai tiktu sasniegts Biedrības datu apstrādes mērķis. Biedrība nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta Biedrības mērķa sasniegšanai.

Biedrība apstrādā šādu kategoriju personas datus:

 • vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs – saziņas nodrošināšanai un uzglabāšanai, komunikācijai dažādos jautājumos.
 • vārds, uzvārds, personas kods, adrese, informācija par bankas kontu – dažādu tiesisko darījumu izpildei. Gadījumos, kad datu apstrāde saistīta ar maksājumu veikšanu, ar finanšu/maksājuma iestādes starpniecību, iesākam iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja (piemēram, bankas) privātuma politiku.
 • attēls foto vai video formātā – veicot videonovērošanu Biedrības rīcībā esošajā teritorijā, kur atrodas muzejs, kā arī uzņemot foto attēlus un veicot video ierakstus Biedrības rīkoto pasākumu laikā;
 • sīkdatnes – sk. zemāk izvērstāku aprakstu par Biedrības mājas lapā izmantotajām sīkdatnēm.

Biedrības rīcībā dažādu dokumentu, publikāciju, iespieddarbu, literatūras, video un foto attēlu veidā var būt arī dažāda veida personas dati (parasti – vārds, uzvārds, attēls) saistībā ar muzejā apskatāmo ekspozīciju, eksponātu vēsturi un notikumiem Latvijā. Piemēram, ja esat bijis saistīts ar muzeja tematikai atbilstošu dzīves veidu, tad Biedrības rīcībā var būt arī šādi Jūsu personas dati – vārds, uzvārds, attēls, informācija par dalību pasākumos (sacensībās, salidojumos), informācija par spēkratu restaurāciju, remontu vai kādām citām darbībām ar spēkratu, kurās iesaistījāties. Parasti šādos gadījumos personas dati ir sekundāras nozīmes un cieši saistīti ar muzeja galveno tematiku – senajiem spēkratiem un to vēsturi, tomēr atsevišķos gadījumos par šai nozarei vai kāda spēkrata vēsturei būtiskiem cilvēkiem dati var būt plašāki un neierastāki (piemēram, detalizēts apraksts par kādas personas “rituāliem” jeb paradumiem pirms sacensībām).

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Muzejs apstrādā Jūsu personas datus uz tālāk norādītiem tiesiskiem pamatiem:

 • Datu subjekta (Jūsu) piekrišana – piemēram, reģistrējoties uz Biedrības rīkotu pasākumu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai.
 • Līguma izpilde – slēdzot jebkādu tiesisku darījumu ar Biedrību, tai skaitā, dāvinot Biedrībai kādu priekšmetu, ziedojot, saņemot maksājumus no Biedrības vai veicot apmaksu par Biedrības sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 • Normatīvo aktu prasību izpilde – datu vākšana un glabāšana notiek kādā normatīvajā aktā paredzēto prasību nodrošināšanai, piemēram, grāmatvedības normatīvā regulējuma ievērošanai;
 • Biedrības vai citas personas leģitīmo interešu ievērošana – tā kā Biedrība vāc dažāda veida informāciju par senajiem spēkratiem un to vēsturi, tad Biedrības rīcībā dažādos formātos (publikācijas, iespieddarbi, literatūra, video un foto attēli) var būt arī šādi fizisko personu dati ‑ vārds, uzvārds, attēls, informācija par dalību pasākumos (sacensībās, salidojumos), informācija par spēkratu restaurāciju, remontu vai kādām citām darbībām ar spēkratu, kurās iesaistījāties. Parasti šādos gadījumos personas dati ir sekundāras nozīmes un cieši saistīti ar muzeja galveno tematiku – senajiem spēkratiem un to vēsturi, tomēr atsevišķos gadījumos par šai nozarei vai kāda spēkrata vēsturei būtiskiem cilvēkiem dati var būt plašāki. Šāda datu apstrāde notiek, vācot un uzglabājot datus, kas Biedrības rīcībā nonākuši saziņas rezultātā, krājuma priekšmetu iegūšanas procesā.

Biedrība personas datus apstrādā arī videonovērošanas rezultātā, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanau (preventīvi pie ieejas muzeja teritorijā izvietota informācija par video novērošanu) un atklāšanai (gadījumā, ja ir aizdomas par izdarītu noziedzīgu nodarījumu), īpašuma aizsardzībai (lai nodrošinātu, ka netiek nodarīts kaitējums Biedrības, muzeja apmeklētāju un trešo personu īpašumam).

Biedrības publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Biedrības tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti, tostarp tīmekļa vietnes lietotāju autentificēšanai. Tīmekļa vietnē ir izmantojamas sīkdatnes lietotāju aktivitāšu analīzei (piemēram, Google Analytics sīkdatnes _ga un ga_client_id).

Biedrības būtiskas intereses, kas ir par iemeslu iepriekš minētajai datu apstrādei ir drošības, savu interešu aizsardzības un muzejisko funkciju veikšanas intereses.

Sīkdatnes

Sīkdatne ir neliels fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat vietni (arī muzeja mājas lapu).

Sīkdatnes tiek saglabātas datu subjekta ierīcē tikai tad, ja Jūs tam piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskajai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ja datu subjekts nepiekrīt sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti, t.i. tīmekļa vietnes lietotāju autentificēšanai (_mb_session, tgt, _CASinoApp_session). Tīmekļa vietnē ir izmantojamas sīkdatnes lietotāju aktivitāšu analīzei (Google Analytics sīkdatnes _ga un ga_client_id).

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā vai mobilajā iekārtā), un Datu subjekts var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā datu subjektam ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad datu subjekts apmeklē vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Biedrības mājas lapas darbības nodrošināšanai tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tam, lai būtu iespējams pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas, piem., iegaumēt veidnēs ievadīto informāciju sesijas laikā. Bez šīm sīkdatnēm nebūtu iespējams sniegt noteiktus vietnes pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Ja tomēr, izmantojot pārlūkprogrammu nodrošinātās iespējas, izdarīsiet izvēli tās atspējot, tad tīmekļa vietne, iespējams, nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Funkcionālās sīkdatnes. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras vietnes lietotāja izvēlētos uzstādījumus un izvēles, lai vēlāk varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota interneta vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kas tiek izvēlēts, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas tieši interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu.

Mērķauditorijas atlases. Šīs sīkdatnes ļauj fiksēt lietotāju apmeklējumus vietnē, lapās, kuras tika apmeklētas pirms tam, un saites, kuras atvērāt. Šī informācija tiek izmantota, lai rādītā reklāma atbilstu lietotāju interesēm.

Biedrība izmanto sīkdatnes lai:

 • saglabātu apmeklētāju iestatījumus;
 • nodrošinātu vietnes funkcionēšanu;
 • apkopotu analītiskos datus (apmeklētāju statistiku);
 • nodrošinātu vajadzībām piemērotas reklāmas parādīšanu citās tīmekļa vietnēs.

Biedrības mājas lapā tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

SīkdatneAprakstsVeidsGlabāšanas ilgums
    
    
    
    
    

Jūs varat dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Sīkdatnes tiek saglabātas jūsu ierīcē uz laiku vai līdz brīdim, kad tās manuāli izdzēsīsiet. Biedrība mājas lapas lietotājs var dzēst no savas ierīces visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas, un var veikt iestatījumus, lai pārlūkprogramma neļautu tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat Biedrības interneta vietni. Taču brīdinām, ka daži pakalpojumi un Biedrības mājas lapas funkcijas var nedarboties pienācīgi.

Jūs varat atteikties no Google Analytics sīkdatnēm, lejupielādējot un instalējot Google Analytics Opt-out Browser papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics, lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta mājas lapas apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics. Ja Jūs nevēlaties, lai GoogleAnalytics iegaumētu vai izmantotu informāciju par Jums, attiecīgas izmaiņas varat veikt šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

Personas datu nodošana

Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, Biedrība var nodot  personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Saistību pienācīgai izpildei, kā arī leģitīmo interešu ievērošanai Biedrība var nodot personas datus citām personām (piemēram, ārpakalpojumu sniedzējiem, brīvprātīgā darba veicējiem) tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai (piemēram, grāmatvedības kārtošanai). Biedrības sadarbības partneri var apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Biedrības norādījumiem un nedrīkst izmantot personas datus citos nolūkos, kā tikai saistību izpildei Biedrības uzdevumā. Šiem apstrādātājiem tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu, Biedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (piemēram, jaunāko ziņu sūtīšanai) tiek glabāti un apstrādāti šim nolūkam, līdz datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Beidzoties datu glabāšanas termiņam, dati tiks iznicināti.

Datu subjektam ir tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.
 • pieprasīt piekļuvi saviem datiem;
 • ja informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, subjektam ir tiesības sniegt Biedrībai aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
 • atsaukt piekrišanu;
 • atsevišķos gadījumos iebilst pret datu apstrādi, ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus.

Savas tiesības datu subjekts var realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Biedrība sniegs atbildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Biedrība izskatīs datu subjektu sūdzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja neizdosies panākt risinājumu, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Ar Biedrību varat sazināties, rakstot uz Biedrības juridisko adresi – Kantora iela 22A, Rīga, LV‑1002, zvanot (+371 29393327) vai rakstot uz  e‑pastu karlisorleans@gmail.com .

Biedrība var mainīt šo politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.

Sīkdatņu politika pēdējo reizi papildināta 2023.gada 16. janvārī.